El-bil: Hvor miljøvennlig er det?

Stadig flere aktører setter fokus på grønn transport, og de mange positive konsekvensene dette kan bringe med seg for miljø og klima.

Må se på det totale klimaregnskapet

Mange tilsynelatende klimavennlige løsninger er ikke nødvendigvis like klimanøytrale når man tar alle faktorer med i regnestykke. Drivstoff og andre umiddelbare utslipp er én ting, men hva med miljøkostnaden ved utvinning av råvarer og byggematerialer som infrastrukturen og trafikksystemet krever? Og ikke minst, hvor lang er levetiden? Er det snakk om en investering i infrastruktur som vil vare i flere tiår, eller må det skiftes ut etter fem år fordi det ellers så miljøvennlige batteriet er dødt eller ikke tålte norske vintertemperaturer like godt som man hadde trodd?

Subsidieringen fortsetter

Når det kommer til miljøvennlige biler, er det en massiv satsing både på el-biler og på hybrid. Men hvor miljøvennlige er disse bilene egentlig?

I Norge er det en stadig økende interesse for el-bil, en interesse som utvilsomt fikk en ekstra boost etter at myndighetene tilrettela for el-bilkjøp gjennom avgiftsletter. Spesielt Tesla er blitt stående som et symbol på el-bil-interessen i Norge, og vi er i dag det viktigste Tesla-markedet, målt i solgte biler per innbygger. Kanskje ikke så rart når man tenker på muligheten til å kjøpe en lukrativ bil uten avgifter. Norge er kjent for avgifter, og spesielt på bil, så denne ordningen har gjort miljøvennlige tiltak på hjemmebane til å bli litt mer sexy.

Noen anslag antyder at staten kunne fått inn så mye som 400.000 norske kroner per Tesla – en ganske stor alternativkostnaden for staten og det norske folk om man begynner å multiplisere dette med antall Teslaer på norske veier. Selv om noen avgiftsfordeler forsvinner fra 2018, vil flere av subsidiene fortsette i alle fall til 2020, varslet norske politikere.

Hvor miljøvennlig er egentlig Tesla?

I avgiftsdebatten står selvfølgelig miljøvennlige incentiv sterkt. For utslipp lokalt er det selvfølgelig en stor gevinst med e-bil. De forurenser ikke lufta, og har null utslipp i bylufta eller nabolaget der de kjører rundt. Men det er andre aspekt som ikke er like rett fram. Vi nevner et par aspekter her.

For det første er Teslaen, som andre el-biler avhengig av batteriet. Batteriene i dag krever relativt mye energi for å produseres. I tillegg er det en stor jakt på det neste og bedre batteriet, noe som reflekterer at levetiden ikke er der den burde være.

Et annet, og ganske opplagt aspekt, er drivstoffet. Og da snakker vi selvsagt ikke om bensin vs. diesel, men om hvilken type energi du lader opp batteriet ditt med. Man kan argumentere med at man i Norge kan kjøre på ren energi produsert fra vannkraft. Men vi er koblet på det europeiske kraftmarkedet, så i den forstand kan det hende du like gjerne kjører rundt på kullkraft – all den tid dette fortsatt eksisterer. Så det kan fortsatt være god grunn til å begrense bilbruken.

En annen kritikk som er kommet, er at Tesla er en luksusbil, og dermed ender opp som bil nummer to eller tre i mange hjem.

Men alt i alt, er Tesla et mer miljøvennlig alternativ, ifølge Tesla selv:

– En Tesla slipper ut kun 1/4 CO2 av det en gjennomsnittlig bensinbil gjør, sier deres talsperson til Devonshire Research Group.

Det er med andre ord stuerent å kjøre rundt i Tesla en stund til.

Leave a Reply