Naturlige klimaforandringer?

I tillegg til at menneskelig forbruk og forbrenning av fossilt brensel fører til klimaforandringer, så er det vanskelig å korrigere, eller rettere sagt å se effekten av disse, isolert vekk fra naturlige svingninger i temperaturer og klima verden over. Dette er et vitenskaplig problem som ofte ignoreres, eller som trivialisierteres når vi snakker om klima og klimaforandringer, og noe som på tross av dette er verdt å snakke om.

Hva baserer teorien om menneskeskapt klimaforandring seg på?

Grunnlaget for tesen om menneskeskapte klimaforandringer kommer sammen med en del faktorer som alle indikerer at det har blitt varmere siden begynnelsen av det 20- århundre. Dette er en periode hvor det var vanlig å spille bandy og is-hockey i land som England og Nederlandene. Men fra og med 1900 bli omgivelsene merkbart varmere for vanlig folk, og iskalde vintre er noe som kun forekommer en gang i blant.

Samtidig begynner flere og flere å fyre med kull, og etter hvert skyter også privatbilismen fart, så vel som at mange av verdens folk blir knyttet til kraftverk som forbrenner kull, olje eller gass.

Dette er noe som innen vitenskapen blir kalt en korrelasjon. Innen vitenskapen er det likevel vanskelig å komme seg fra definisjonen av en korrelasjon, at noe skjer samtidig, til en kausalitet, det vil si at noe skjer på grunn av noe annet.

Mange vil ved første øyekast kanskje si at det er opplagt at det er en sammenheng mellom mer forbrenning av hydrogen-carbon, men spørsmålet er hvor stor del av oppvarmingen som er forårsaket av denne forbrenningen, og hvor stor del som er forårsaket av forskjellige naturlige fenomen som også kan observeres. Naturlige fenomener, som har en effekt på klima, finnes det nemlig en god del av, som for eksempel vulkanutbrudd, hvor partikler i atmosfæren bidrar til å senke temperaturen, eller syklisk variasjon i overflatetemperaturen til solen, som bidrar til forandringer i temperaturer.

Overflatetemperaturen er interessant som faktor, siden vi ikke en gang har vært i stand til å måle den på nøyaktig vis, før for femti år siden. Vulkaners påvirkning på været er derimot vel dokumentert. Benjamin Franklin er blant de mange forfatterne som skildret effekten som et stort utbrudd på Island hadde på klimaet i Europa, og han levde på en tid hvor mennesker begynte å bli klare over slike sammenhenger, og kunne trekke gode slutninger.

Mangel på endelige beviser gjør ting vanskelige

Sannheten er at datamengden som vi har om jordens temperatur i fortiden, er mangelfull. Kjerneboringer etter isprøver, på Grønland, på Antarktis eller i områder med stabil is i Himalaya, gir oss ingen fullstendig oversikt, fordi vi mangler konteksten for å tolke den data som er bevart i prøvene.

Dertil har forskere lenge vært sikre på at det finner sted naturlige svingninger i jordens middeltemperatur. Samtidig vet vi også at det er store variasjoner over lang tid. Istider og varmeperioder som man finner beviser for i stenformasjoner, og geologiske fenomen, som at Sverige den dag i dag fortsetter å stige ut av havet med noen cm i året, eller i isprøver fra boringer, klarer ikke å gjøre det tydelig hvilken del av utviklingen i dag som faktisk er skapt av mennesker.

Leave a Reply