Klimaendringene skjer overalt rundt oss, og de kan merkes på stadig nye områder.

På denne siden kan du lese om miljø og klima, og alle små og store saker relatert til dette. Vi følger små og store hendelser, og deler våre tanker og ideer om ulike klimastrategier, hendelser og nyheter.

Du vil også kunne lese om ulike sosiale, politiske og økonomiske bevegelser som jobber for å motvirke eller forsinke konsekvensene av klimaendringene. Det er i dag mange slike aktører, både mer og mindre kjente, som jobber med klimaendringer i lokal, regional, nasjonal og internasjonal målestokk.

Fordi klimaendringene har en del ukjente og overraskende konsekvenser, er det mange av bevegelsene og grupperingene som jobber i nisjer knyttet til bestemte sektorer, interesser eller naturressurser – for å nevne noe. Dette kan for eksempel være habitat for isbjørn når isen i Arktis smelter, det kan være klimaflyktninger fra Filippinene når havet stiger, det kan være norske skigåere interesser og muligheter i et vinterlandskap uten snø, det kan være tropiske sykdommer som spres fra Ekvator når mygg og andre insekter etter hvert trives i nye områder, og så videre. Dette er bare noen eksempler – vi kunne fortsatt i det uendelige.

Dersom du ønsker å gjøre noen tiltak selv, og kanskje innføre noen små eller store endringer i din egen hverdag for å bidra til en litt mindre forurensende verden, får du også tips og ideer til dette på denne bloggen. Noen ganger er det ikke så mye som skal til, og vi ønsker å vise deg nøyaktig hva disse tiltakene kan være.