USA trekker seg fra Parisavtalen – innvirkning på verdens klima og finansindustrien

President Trump har sagt og bekreftet at USA trekker seg ut av Parisavtalen i media. Dette er ikke uventet da Trump har sagt dette ved mange anledninger, helt siden han startet sin valgkampanje. Flere selskaper og byer i USA kom raskt ut og sa at de er i mot dette, og at de vil fortsette det grønne skifte i USA. Selskaper som Nike, General Mills, Tiffany & Co, eBay, GAP, Apple, Facebook, osv. skrev under på et brev som ble sendt til President Trump før denne bekreftelsen kom hvor de anbefalte Trump å forbli i avtalen. Dette skjedde da altså ikke.

Etter frustrasjon av at USA trekker seg fra Parisavtalen har lagt seg, har flere med oppmuntring sett mot andre land i håp om at en streng nasjon går foran som et godt eksempel. Flere peker nå på at Parisavtalen uten USA kanskje kan gi visse fordeler.

Kina og EU er utpekt som naturlige ledere for det grønne skiftet i verden. Hvis bortfallet av USA klargjør veien for en mye større nasjon som Kina kan dette faktisk være bedre for klima enn at USA skal være i førersete. Kina er jo tross alt verdens største CO2 forurenser med sine nesten 30% av alt CO2 utslippet i verden, mens USA kommer på andre plass med ca 15% av alt CO2 utslippet i verden. På så måte kan Kina visse lederskap og handlekraft på den internasjonale arena.

USA sitt frafall fra Parisavtalen betyr nødvendigvis lite for finansindustrien i USA. President Trump har noe makt over finansindustrien, men de viktigste aktørene i det amerikanske næringslivet er selskapets eiere. Signalet som er send fra store innflytelsesrike selskaper i USA at de vil fortsette kampen mot global oppvarming ved å jobbe mot mindre utslipp av CO2 og en mer bærekraftig produksjon er et viktig signal. Når de store sier dette og fokuserer på dette vil også investorer følge etter. Det er slik i finansindustrien at investorer følger andre investorer og suksessfulle gründere. Ser man på Apple, Facebook og Tesla, ser man raskt at noen menneskers ideer trekker milliarder av dollar fra de rikes lommer. Disse pengene blir investert i miljøvennlige initiativer.

Et annet viktig eksempel på store tunge miljøer i USA fokuserer på Parisavtalen selv om President Trump trekker USA ut av avtalen er siste avgjørelsen til ExxonMobil. ExxonMobil er verdens største børsnoterte selskap. På siste generalforsamling til ExxonMobil i juni 2017 stemte eierne av ExxonMobil i mot råd fra ledelsen i selskap om å offentliggjøre i sin årsrapport hva slags påvirkning selskapets aktiviteter har på miljøet ved et scenario hvor verden ønsker å redusere temperaturøkningen i verden med mer enn 2 %. Med andre ord at det ikke skal bli varmere enn 2% av dagens temperatur. Over 60 % av eierne stemte for denne avgjørelsen, som viser at klimaforandringer er en stor finansiell risiko.

ExxonMobil eiernes avgjørelse er et veldig viktig tiltak og eksempel på hvordan Parisavtalen fortsatt står sterkt i mange miljøer i USA fordi klimaforandringer har en finansiell risiko, uavhengig av hva President Trump måtte mene.

Leave a Reply